LAMP w Windows Azure – Część I

By | Marzec 13, 2015

Witaj w pierwszej części poradnika dotyczącego instalacji LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) w środowisku Windows Azure – Publicznej chmurze Microsoftu. W tej części pokażę jak stworzyć nową maszynę oraz połączyć się z nią przez SSH przy wykorzystaniu PuTTY. Druga część będzie poświęcona instalacji serwerów LAMP czyli Apache, MySQL, PHP, oraz aplikacji do zarządzania bazami danych – PHPMyAdmin. Trzecia część poświęcona będzie instalacji WordPress oraz konfiguracji serwerów DNS przy wykorzystaniu Cloudflare. Część czwarta i ostatnia poświęcona będzie natomiast konfiguracji odpowiednich wtyczek w WordPressie, aby nasza strona działała tak, jak powinna.

Tworzenie nowej maszyny w Windows Azure

Aby stworzyć swoją pierwszą maszynę w Windows Azure musimy stworzyć nowe konto w usłudze oraz podać dane karty kredytowej, z której będziemy rozliczani. Możemy także wykorzystać posiadaną przez nas subskrypcję MSDN lub Technetu.

1. Po stworzeniu konta i zalogowaniu się na stronie https://manage.windowsazure.com/ przywita nas strona podobna do tej. Zobaczymy tutaj wszystkie posiadane przez nas usługi w Microsoft Azure, źródło subskrypcji, lokalizację serwerów na których umieszczone są usługi oraz status usługi.[singlepic id=6]

Aby stworzyć nową maszynę wirtualną, która posłuży nam jako nasz serwer LAMP, klikamy na dole po lewej stronie na NEW. Pojawi nam się taki prosty kreator, w którym najpierw wybierzemy co chcemy stworzyć (dla naszych potrzeb jest to Virtual Machine), wybieramy sobie nazwę serwera, pod którą będzie dostępny nasz serwer, typ maszyny, lokalizację, ustawiamy hasło administratora, czyli użytkownika azureuser i klikamy na „CREATE A VIRTUAL MACHINE”. Dla potrzeb tego poradnika wybieram najtańszą z dostępnych maszyn, posiadającą 1, dzielony z inną usługą, rdzeń oraz 768 MB pamięci RAM. Maszyna działać będzie pod systemem Ubuntu Server 14.04 LTS, która nadaje się wręcz idealnie na serwer LAMP. Dla naszego serwera będzie to ilość w zupełności wystarczająca :).

[singlepic id=5]

2. Nasza maszyna będzie się tworzyć przez około 2-3 minuty, o czym będą nas informować powiadomienia na dole ekranu. W międzyczasie możemy już ściągnąć klienta SSH, dzięki któremu będziemy się mogli do maszyny podłączyć. Ze swojej strony polecam świetny darmowy program, zwany również PuTTY, który możemy pobrać http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/putty.exe.

3. Kiedy nasz przyszły serwer LAMP jest już uruchomiony, wchodzimy w jego panel kontrolny klikając nazwę maszyny wirtualnej. Powita nas dashboard, dzięki któremu będziemy mogli podejrzeć aktualne użycie zasobów naszej maszyny i przeprowadzić dodatkową konfigurację.[singlepic id=4]

Ponieważ serwer LAMP jest serwerem HTTP, musimy odblokować sobie odpowiedni port, który umożliwi nam oglądanie stron internetowych. Domyślnie odblokowany jest tylko port 22, który umożliwi nam bezpieczne połączenie z wykorzystaniem SSH.  Aby to uczynić, klikamy na ENDPOINTS na górze ekranu, a następnie wybieramy opcję Add, znajdującą się na dole ekranu.[singlepic id=1][singlepic id=2][singlepic id=3]

 

W oknie, które właśnie się otworzyło wybieramy ADD a Stand-Alone Endpoint i klikamy strzałkę w prawo, w kolejnym oknie wybieramy z listy HTTP, automatycznie wprowadzony zostanie port 80, więc klikamy na ptaszka po prawej stronie ekranu i już mamy dostępny port dla połączeń HTTP dla naszego serwera LAMP.

 Tworzenie połączenia do serwera LAMP

Aby uzyskać dane potrzebne do połączenia z naszą maszyną klikamy na Dashboard w panelu Microsoft Azure. Po prawej stronie tego panelu znajdziemy informację o statusie maszyny, naszych adresach IP, nazwie DNS, odcisk palca SSH oraz informację o posiadanym przez nas pakiecie. Posiadając te informacje uruchamiamy PuTTY, program nie wymaga instalacji, po prostu go uruchamiamy 🙂

Wpisujemy nazwę naszego LAMP Serwera w polu Host Name  i klikamy Open. Jeżeli wszystko wykonaliśmy poprawnie to przywita nas komunikat o nieznanym serwerze, który przedstawia się kluczem, który powinien być zgodny z tym, który jest zapisany w panelu Microsoft Azure. Klikamy tak, aby umieścić kopię odcisku palca w rejestrze i potwierdzić, że ten serwer to jest ten sam serwer, z którym się łączymy.

Po chwili przywita nas komunikat „login as:”, wpisujemy więc azureuser, gdyż taka nazwa jest domyślna dla wszystkich Linuksów w Windows Azure. Po wpisaniu nazwy użytkownika naciskamy Enter, serwer poprosi nas o wpisanie hasła, które nie jest wyświetlane na ekranie. Po zalogowaniu przywita nas ekran serwera podający aktualne statystyki i dodatkowe informacje o serwerze. Taki ekran świadczy o tym, że serwer jest gotowy do pracy i możemy przystąpić do instalacji serwerów składowych LAMP.[singlepic id=7]